BLOG FOR KENNEL BODILIUS - All puppies are sold

Besøg af børnebørn/Visit by grand children
Alle nyder det - både børn og hvalpe. Everyone enjoys - both children and puppies