BLOG FOR KENNEL BODILIUS

Vi sover og spiser
Det går så fint. Alle sover og spiser, og Molly viger ikke ret langt fra deres side. De har taget mellem 60-80% af deres fødselsvægt på, på blot 6 dage. - Everything is fine. They all eat and sleep, and Molly does not leave their side for long. They have gained something like 60-80% of their birthweight during these 6 days.