BLOG FOR KENNEL BODILIUS

Hundens 10 bud - The 10 Commandments about the dog

1. Mit liv varer kun 10-15 år. Enhver adskillelse fra dig, gør mig ked af det. My life only lasts 10-15 years. Any separation from you makes me sad.

2. Giv mig tid til at forstå, hvad du forlanger af mig. Grant me the time to understand what you demand of me.

3. Gør mig tillidsfuld. Jeg vil gøre alt for dig. Make me trust you, and I will do everything for you.

4. Vær ikke vred på mig ret længe ad gangen - og spær mig ikke inde som straf. Don't be angry with me for a long time - and don't ever lock me up as a punishment.

5. Glem ikke, at du har dit arbejde, dine forpligtelser, dine venner - Jeg har kun dig. Don't forget that you have your work, your obligations, your friends - All I have is YOU.

6. Tal med mig. Selv om jeg ikke forstår dine ord, forstår jeg tonefaldet - og kan rette mig efter det. Talk to me - even if I don't understand the words, I understand the tone of voice - and I can abide.

7. Tænk på, jeg aldrig glemmer, hvordan man er mod mig. Please know that I never forget how I am treated.

8. Irriteres du over mig, forestil dig så, at jeg har ondt, er træt, eller måske er ked af det. If you are annoyed with me, then imagine that I am hurting, am tired - or maybe sad.

9. Bliv hos mig, når jeg har det svært, så bliver alting lettere. Stay with me, when all is difficult for me, then everything is much better.

10. Tag dig godt af mig, når jeg bliver gammel - det bliver du jo også en dag. Take good care of me, when I am old - you grow old one day, too.